Fastelavnsgudstjeneste i Gludsted kirke

Søndag den 19. februar 2023 mødtes ca. 45 flot udklædte børn og knap 40 voksne til en rigtig hyggelig eftermiddag med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognegården.

I kirken havde præsten en rigtig god hjælper i Bølle, som udklædt som konge tog del i fortællingen om fastelavn. Han og vi alle hørte om, hvordan Gud ser os alle og ser os altid uanset, hvilken maske vi bærer, eller hvordan vi klæder os (ud).

En anderledes gudstjeneste, hvor vi bad fadervor med fagter og sang sange med fagter ud over de mere ”almindelige” salmer. Dejligt med udklædte og glade børn, som var aktive og deltagende i aktiviteterne.

I sognegården stod den på kåring af bedste udklædninger og tøndeslagning. Der var også i år et helt fantastisk udvalg af forskellige og fantasifulde udklædninger – tusind tak til både børn og forældre for det store engagement og de flotte udklædninger. Dommerne havde et svært job.

Arrangementet er et samarbejde mellem Ejstrup-Gludsted menighedsråd og Gludsted Friskole, et rigtig godt samarbejde – tak for det.

 

Der var velfortjent kaffe og fastelavnsboller til forældrene og slikposer til børnene.

Tusind tak for i år – vi ses til næste år.
                                                                                                                                                    Helene Hansen

 

Søndag den 27. februar 2022  var ca. 55 udklædte børn og knap 40 voksne samlede til en rigtig hyggelig eftermiddag med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognegården.

I kirken fik børn og voksne mulighed for at hilse på Bølle som var en stor hjælp for præsten i fortællingen om fastelavn. Derefter var børnene deltagere i en interaktiv prædiken med fremstilling af papirfisk. En hyggelig og anderledes gudstjeneste og festligt med de mange udklædte børn.

I sognegården stod den på kåring af bedste udklædninger og tøndeslagning. Der var også i år et ganske fantastisk udvalg af forskellige og fantasifulde udklædninger – tusind tak til børn og forældre for det store engagement. Mange havde virkelig lagt fantasi og arbejde i det, og det var ekstraordinært svært for de tre dommere

Arrangementet er et samarbejde mellem Ejstrup-Gludsted menighedsråd og Gludsted Friskole, et særdeles velfungerende samarbejde, tak for det.

Til slut fik alle deltagende børn en velfortjent slikpose til lidt ekstra hygge.

 

Tak for i år, vi ses næste år.

                                                                                                                                               Helene Hansen

 

Gludsted Kirkes Fastelavn blev fejret i egen familie søndag d. 14. februar 2021

Da vi ikke kunne mødes i kirken og i sognegården skrev vi følgende opfordring til familierne;

1. Klæd jer ud og send et foto af resultatet til 2058 6190. Belønning for deltagelse: Hent evt. 4 gratis fastelavnsboller i Gludsted Købmandsgård ml. kl. 11 og 14. Kirken betaler. (Der er poser til 25 deltagende husstande.)

2. Syng den fastelavnssang, som kan findes (som nyt opslag) på Gludsted Kirkes facebookside. Lav evt. dans, fagter eller musik til. Send et sang-foto.

3. Læs den lille fastelavns-tekst højt, som er slået op på Gludsted Kirkes facebookside (9.2.). Gå en tur og tag et foto, som kan passe til teksten. Send fotoet...

4. Spis fastelavnsboller og slå katten af tønden med fx en hjemmelavet papkasse-tønde og en stor grydeske, et lille bat/ en lille kølle. Send et foto fra jeres lille husstands-fest.

Glædelig fastelavn 

Velbesøgt fastelavnssøndag i Gludsted d. 23. februar 2020

Gludsted friskole og menighedsrådets havde igen i år i fællesskab arrangeret og indbudt til fastelavnsgudstjenestei Gludsted kirke med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i sognegården.

Mange havde taget imod indbydelsen og ca. 60 udklædte børn og 65 voksne deltog i en festlig gudstjeneste, hvor kirkekoret startede festgudstjenesten op på smukkeste vis.

Sognepræst Marlene Sigh og kirkekulturmedarbejder Lene Yde kom udklædte til kirken i fine kjoler, og indbød alle til at være med til årets talentshow MGP 2020. Gudstjenestens budskab tog udgangspunkt i den bibelske tekst om at forvalte de betroede talenter.

Sognegården blev herefter indtaget med glade børnestemmer. Alle fik et nummer på ryggen for at få del i præmier dfor bedste og sjoveste udklædning. Igen i år havde det dygtige dommerpanel en ret svær opgave i at udvælge vinderne blandt en sand iderigdom af udklædninger. 

Efter kaffebordet med fastelavnsboller blev kattekonger og dronninger udnævnt og præmieret, og som afslutning på en velbesøgt og hyggelig fastelavnssøndag takkede arrangørerne for det flotte fremmøde til arrangementet.

 

 

                                                                                                                    Ingeborg Kviesgaard

 

 

Billeder fra Fastelavn 2020

Billeder fra 2019

 


                                

Billeder fra fastelavn 2019

Billeder fra fastelavn 2018

Efter gudstjenesten var der tøndeslagning, kaffebord og hygge i Gludsted Sognegår