Visionsdag

Visionsdag blev afholdt d. 24. september 2022 kl. 9.30-15.30 i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12

Nu er tre mål sat

 

 

 

Kirken skal være synlig.
Kirken må ikke stå stille, men skal være i konstant bevægelse.
På visionsdagen d. 24. september var der fokus på, hvad der skal kendetegne kirken i Ejstrupholm og Gludsted i de kommende år.
En gruppe af borgere fra Ejstrupholm og Gludsted deltog på visionsdagen, som blev indledt med morgenkaffe.
Henrik Bundgaard Nielsen fra Kirkefondet guidede os gennem dagen og havde gode indlæg om kirken og lokalsamfundet.
I grupper blev der arbejdet med visioner og tanker og en lang liste med muligheder og forslag til kirkens liv i vores område blev udarbejdet.

Kirken er gudstjeneste med nutidig forkyndelse, men kirken er også børn, unge og familier og ”levende stene” i et fællesskab.
Kirken skal ses og mærkes og kendes.
Kirken skal være en del af byen.
På visionsdagen kom der 65 helt konkrete bud på, hvad kirken er.

I Diakoniudvalget og i Menighedsrådet er der arbejdet videre med visionerne efter visionsdagen. Tre overordnede mål er nu sat:

 

    1. At kirken ikke skal begrænses til kirkegang og kirkelige handlinger, men at der til stadighed og i højere grad skal tages initiativer til at kirken er i byerne ved forskellige lejligheder og arrangementer og er synlig på en konkret og engagerende måde. 
    2. At paletten af arrangementer udvises, så der er mere fokus på arbejdet med børn efter 3. klasse samt unge og unge familier.
    3. At der arbejdes med sangtilbud ud fra kirken, og gerne hvor voksne får mulighed for at synge i kor ved forskellige lejligheder.

Konkret ønsker Menighedsrådet bl.a. at arbejde videre med arrangementer i samarbejde med andre sogne omkring børne- og ungetiltag i samarbejde med familier med børn og unge. Vi vil, at kirken giver tilbud til fyraftenssang og sangaftner, men også med eventkor. Kirken skal være synlig ved arrangementer i byen og etablere en stand som bl.a. ved salg af forskelligt kan støtte organisationer som Folkekirken Nødhjælp.

En visionsdag blev planlagt og afviklet, og nu er det udfordringen og opgaven at realisere nogle af de forslag, som kom frem på mødet. Der arbejdes nu videre, og om et år vil Menighedsrådet evaluere om der er sket tiltag ud fra de mål, der efterfølgende er sat.

Tak til enhver som deltog på visionsdagen.