Udendørsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste og Kirkerod i anlægget Kristi Himmelfartsdag d. 18. maj 2023

Det var en kæmpe glæde igen at kunne samles i anlægget under det store telt, som spejderne på forhånd havde sat op. Teltet blev fyldt med ca. 70 børn, unge og ældre, somkom kl. 10.00 til rundstykker, kreative udfordringer samt udendørspil, der flittigt blev prøvet af.

Inden gudstjenesten blev der bagt snobrød, som under gudstjenesten blev brugt som nadverbrød.

Det var fantastisk at sidde i det fri og synge sammen samt lytte til Marlenes prædiken om søskendeforhold på godt og ondt, som mange kunne genkende fra hverdagen.

Under gudstjenesteforløbet blev alle udfordret i at samarbejde om at bygge en pyramide af kopper ved at trække og hive i snore samt kommunikere, for at det lykkes. Dette henviste til, at vi i hverdagen også har brug for at trække på andre og mærke kærligheden fra vores næste. Yderligere blev der skrevet på hjerter, som blev sat sammen til hjertekæder for at symbolisere, at der er et kærligt bånd imellem os alle. Vi er kristne brødre og søstre.

Alt i alt en rigtig skøn formiddag med hygge, snak, forkyndelse, leg og kreativitet.

Tak til alle der deltog samt gav en hånd med til at få arrangementet op at stå.

Anne Marie Markussen

Friluftsgudstjeneste i anlægget Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj 2022

Det var en kæmpe glæde igen at kunne samles i anlægget under det store telt, som spejderne på forhånd havde sat op. Teltet blev fyldt med både børn, unge og ældre, som kom kl. 10.00 til rundstykker, kreative udfordringer samt udendørspil og flødebollemaskine, som juniorklubben stod med.

Det var fantastisk at sidde i det skønne solskins vejr og synge sammen samt lytte til Marlenes prædiken om Thomas tvivleren.

Under gudstjenesteforløbet blev der uddelt dåbsgave til 5 års jubilar samt banket søm i træplader, med hjælp fra spejderne, samt viklet sytråd om sømmene, så et kors kom til syne.

Alt i alt en rigtig skøn formiddag med hygge, snak, forkyndelse, leg og kreativitet.

Tak til alle der deltog samt gav en hånd med til at få arrangementet op at stå.

Anne Marie Markussen

Kirkerod i anlægget Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj 2021

Ca. 50 mennesker var samlet til et hyggeligt Kirkerod under KFUM-spejdernes mastesejl. En god del af de fremmødte var spejderfamilier og "Fredags-familier", så der var en fin aldersspredning, da også den modne aldersgruppe og nogle børnebørn var talstærkt tilstede.
Alle interesserede fik en krea-pose, så man kunne sidde familievis med tingene, mens der var god musik og gode ord til de voksne. Der blev bl.a. skrevet og dekoreret hilsner til Gud og medmennesker, vi savner. Der blev lavet opmuntrings-sten, og der blev formet modellervoks. Man kunne så sende et foto af kreativiteterne til ens kære - så hjerter smileys m.m. blev sms´et af sted.
Temaet for gudstjenesten var afstand og nærvær. Ligesom Jesus steg op- og stadig er med os, må vi også være der for hinanden på tværs af afstand. 
Under den indledende kirkekaffe, som endelig var mulig trods corona, blev nærheden mellem mennesker tydelig - snakken gik rigtig godt. 
Tak til alle med virkende

Lene Yde

God tilslutning til Drive-in/fly-in gudstjeneste Bededag d. 8. maj 2020

Selv om det begyndte at bliver overskyet og blæse op, var der drive-in/fly-in gudstjeneste Bededag kl. 10.30 på Ejstrupholm Flyveplads.Frivillige viste vej og i læ for blæsten ved bygningen på pladsen stod tre kirkesangere, en organist samt sognepræst Marlene Sigh og Arne Kiel Nielsen klar.

Pladsen blev fyldt med 3 fly og 65 biler med venstre bilrude rullet ned.

Marlene ledte os gennem gudstjenesten og Arne holdt en prædiken over teksten fra Mattheusevangeliget om bønhørelse: "Bed, så skal der gives jer, søg så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer." Han tog udgangspunkt i de mange tanker og bekymringer, som kommer hos os i denne Corona-tid.

Efter de fire salmer, sluttede Kim med dejlig pianospil, og bilerne dyttede som tak for en god gudstjeneste. Arne stod i præstekjolen på hjørnet og vinkede farvel til alle i bilerne, da vi på tur kørte ad den støvede vej væk fra pladsen.

Det var dejligt at kunne mødes til en gudstjeneste igen

Gitte Ø. Poulsen

AFLYST på grund af Covid-19
Friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfarts dag d. 21. maj 2020 kl. 10.30 i anlægget
             

AFLYST på grund af Covid-19
Friluftsgudstjeneste på pladsen bag Gludsted friskole 1. juni 2020 kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste og kirkerod blev afholdt Kristi Himmelfartsdag d. 30. maj 2019 kl. 10.30
i Anlægget i Ejstrupholm

Friluftsgudstjeneste i Anlægget i Ejstrupholm i 2018 Kristi Himmelfartsdag d. 10. maj kl. 10.3

Friluftsgudstjeneste i Gludsted 2018    med konfirmandindskrivning