Kontakt

 

Ejstrup & Gludsted Kirker

Du er altid velkommen til at kontakte os.

 

Sikker post til kirkekontoret

Henvendelser til Ejstrup og Gludsted sognes kirkekontor med personlige oplysninger skal sendes med "Sikker post"

Det kan f.eks. være i forbindelse med dåb, navngivning, navneændringer, vielser, medlemskab mv.

Såfremt din henvendelse kræver svar, vil du blive kontaktet i E-boks eller via telefon

Send "Sikker post" 

Vi opbevarer korrespondancen i 30 dage, medmindre der er lovmæssig hjelm for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. i forbindelse med registrering af vielser, behandling af navnesager m.v.

 

Drejer din henvendelse sig ikke om personlige oplysninger, er du velkommen til at skrive til os via mail - se nedenfor

Samtykkeerklæring ved Dåb/Vielse & Begravelse/Bisættelse

 

Sognepræst 
Poul Viller, tlf. 4295 1900 - POVI@km.dk
Mandag er fridag

Kordegn og regnskabsfører
Karen Marie Andersen, tlf. 7577 2240 el. 2162 3789 - KMAN@km.dk
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm

Kontortid: man, tirs, tors, fre. 8 - 12

Kirke- og Kulturmedarbejder 
Anne Marie Strange Markussen - tlf. 2058 6190 - kirkeogkultur7361@gmail.com

Kirkemusiker
Per-Arnt Fought, tlf. 6167 8961 - per-arnt@fought.dk

             Kirkesanger 
             Anne-Mette Bech, tlf. 2962 2188- ambech@sol.dk

        Kirkesanger 
        Inga Fog, tlf. 2729 1142 - ingakaj@gmail.com

                                                    Graver

                                                            stillingen er vakant - tlf. 2426 2252graver7361@outlook.dk

        Gravermedhjælper

        Maja Hoff Thomsen, tlf. 2426 2252 

 

      Gravermedhjælper

      Henrik Skjoldbjerg Sørensen, tlf. 2426 2252 

 

      Gravermedhjælper

     Ulla Kristensen, tlf 2426 2252

                     

                        Gravermedhjælper

                        Lenette Kragelund Kloster, tlf. 2426 2252