Fødsel

Fra gammel tid har det været sådan at kirken registrerede alle nyfødte børn i Danmark.

En fødsel anmeldes direkte af jordemoderen til kirkekontoret, så i det forhold skal forældrene ikke foretage sig noget.

Er forældrene imidlertid ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, så skal man indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Erklæringen skal være kontoret i hænde senest 28 dage efter fødslen. Se mere på www.borger.dk