Navneændring

 

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn på www.borger.dk eller via blanketten "Navneændring", som fås på Kirkekontoret.

 

Bliver din navneændring godkendt, modtager du automatisk en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest.

Skal din ansøgning om navneændring behandles i statsforvaltningen, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil. Der er gebyr for visse navneændringer: •Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år Læs på familiestyrelsens side om betaling.

Du skal også selv sørge for nyt pas og kørekort. Der skal ligeledes betales gebyr for nyt pas og kørekort.