Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Ejstrup og Gludsted kirker

Tiltrådte 1. søndag i advent 2023

Består af 8 medlemmer, 2 fra Ejstrup, 6 fra Gludsted

samt sognepræsten og medarbejderrepræsentanten

 

 

 Formand: Karl Erik Jensen

tlf. 2028 7086 - karl.erik.jensen@mvb.net

Næstformand: Birgitte Rye Christensen

tlf. 2777 4991 - birgitte rye1966@gmail.com

 

Kontaktperson:  Peder Kuur Jensen

tlf. 2347 7417 - pkuur@hotmail.com

Kasserer:  Anne Mette Bech

tlf. 2962 2188 - annemettebech58@gmail.com

Sognepræst:  Marlene Sigh

tlf. 7577 2240 el. 3011 7361 - marla@km.dk

Kirkeværge ved Ejstrup kirke:  Ole Nørgaard Andersen

tlf. 2065 7155 - hedegaardvej4@c.dk

Kirkeværge ved Gludsted kirke: Hans Jørgen Mikkelsen

tlf. 6087 2104 - hansjorgen.mikkelsen@outlook.com

Medarbejderrepræsentant:  Emil Gandrup Sørensen
tlf. 2426 2252 - graver7361@outlook.dk

Sekretær og regnskabsfører: Karen Marie Andersen,

tlf. 7577 2240 el. 2162 3789 - KMAN@km.dk
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm

Kontortid: man, tirs, tors, fre. 8 - 12