Fredagsfamilier

Fredagsfamilier er et familie-baseret folkekirkeligt tilbud i Gl. Nørre Snede kommune

Vi mødes hos udgangspunkt hver 2./3. fredag kl. 17.30 - ca. 19.30 i egne hjem, i det fri, på spændende lokalitet eller i lånte lokaler.

    • Nem og lækker aftensmad - som vi står for på skift. Afslutning med rytmiske sange/salmer og Fadervor
    • Vi skiftes til at planlægge noget for børn og voksne, og nogle gange har vi besøg af spændende gæster...
    • Eksempler på, hvad vi har lavet: Løb og spil om bl.a. værdier, etik og tro, sjove rekorders-aften, kreative højtids-aftener, virksomhedsbesøg, bibel-jeopardy, ude-aftener, aktive andagter, sociale og hobby betonede aftener, sommerhustur
    • Eksempler på, hvem vi har haft besøg af: "Ruth i krig"!, volontører fra Africa in Touch, et par af områdets sognepræster, tidl. missionærer/ulandsfrivillige, Kids og Media.
    • Nogle få gange årligt er programmet uden børn, og så får vi f.eks. en god middag og en film-debat-aften eller tager ud af huset og bliver inspireret af en ild-sjæl

Hvem kan være med: ALLE med lyst til et imødekommende folkekirkeligt fællesskab med plads til tro og tvivl

Kontaktperson: Lene Yde, tlf. 25 59 81 24
                                     mail lene­_yde@hotmail.com

Vi har en facebook gruppe, man kan blive medlem af, og man kan sagtens bede om programmet på papir eller mail
 

   Fredagsfamilier