Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Ønsker du at blive medlem af folkekirken?

 

Henvend dig til sognepræst Poul Viller som vejleder dig om muligheden for medlemskab.

 

Ønsker du at blive udmeldt af folkekirken?  

 

Henvend dig til Kirkekontoret / sognepræsten. Udmeldelsen kan ske skriftligt evt. pr. mail til kirkekontor/ sognepræst. Du vil herefter blive bedt om at bekræfte din indentitet. Vær opmærksom på, det ikke er lovligt at skrive sit CPR nr i en mail.

Præsten kan oplyse dig om konsekvenserne af en evt. udmeldelse. Hvis du melder dig ud af folkekirken, råder vi dig til, at du orienterer dine nærmeste om din beslutning. Læs mere på www.folkekirken.dk om udmeldelse af folkekirken.