Minikonfirmander

Invitation til minikonfirmandundervisning i Ejstrup

 

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet. Målgruppen er de 9-10 årige, der går i 3. eller 4. klasse. I vores sogne er det Kirke og kulturmedarbejder Anne Marie Markussen, der står for undervisningen.

 

 

Den populære undervisning giver børnene kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

 

 

Hvad laver minikonfirmander? 
Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama, dukketeater og tegning. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

 

 

I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.

 

 

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i.

 

 

Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

 

 

Børnene hører historier om f.eks. "Skabelsen", "Den fortabte søn", "Det forsvundne får", "De betroede talenter", "Opvækkelsen af Lazarus" og "Den lamme mand". Derudover hører de om pinsen, dåb og nadver