Menighedsrådsvalg

Ejstrup-Gludsted menighedsråd har afholdt suppleringsvalg til menighedsrådet tirsdag d. 19. september 2023  samt afholdt ekstraordinært suppleringsvalg til menighedsrådet tirsdag d. 10. oktober 2023

Ved de to valg i Ejstrup og Gludsted sogne blev valgt 6 medlemmer

Menighedsrådet har i brev af 26. oktober 2023 fra Viborg stift fået tilladelse til at fortsætte med 4 medlemmer mindre i menighedsrådet indtil næste almindelige valg i 2024.

Ejstrup-Gludsted menighedsråds medlemmer:

Gludsted sogn:
Winnie Bedsted
Karl Erik Jensen

Ejstrup sogn:
Anne Mette Rossen Bech
Ole Nørgaard Andersen
Ellen Andreasen
Birgitte Rye Christensen
Danny Bonn Pedersen
Peder Kuur Jensen

 

​